• Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       


Knjižne zbirke

PIRAMIDA - zbirka sodobnega slovenskega leposlovja
Piramida je knjižna zbirka izvirnega sodobnega slovenskega leposlovja, v kateri objavljajo tako uveljavljena literarna imena, ki so oblikovala podobo slovenskega literarnega sveta v prejšnjih desetletjih, kot tudi mlajši avtorji, ki skušajo prodreti v slovenski literarni prostor s svojimi literarnimi deli, ki vnašajo na literarno prizorišče barvitost, svežino in nove perspektive. V zbirki Piramida se sodobni slovenski avtorji v svojih delih »soočajo« z aktualnimi estetskimi, etičnimi in spoznavnimi temelji časa, v katerem živijo. Kombinacija uglednih in prihajajočih ponuja nekak presek, pregled sodobne slovenske književne prozne produkcije. Urednik Robert Titan Felix.

BABILON - zbirka svetovne sodobne proze
Knjižna zbirka Babilon vsako leto postreže s štirimi do petimi knjigami vrhunske proze z različnih duhovnih in geografskih koordinat. Avtorje, ki so postali že moderni klasiki, v slovenskem prostoru pa še niso pustili pravih sledi, predstavljamo z avtorskimi izbori v Čitankah. Za izbore se odločamo tudi pri prenašanju nacionalnih literatur, ki jih je naš prostor doslej pretežno prezrl (recimo sodobna japonska proza). Sodobniki Babilona niso zmeraj “zadnja izmena” – merilo izbora je namreč literarna kakovost, ki je že in še bo preživela aktualne trende in druge minljivosti. Urednica Petra Vidali.

NOVA ZNAMENJA - humanistična zbirka
Ena osrednjih humanističnih zbirk na Slovenskem. Ob poeziji in krajših proznih delih prinaša zbirka predvsem dela sodobne domače in tuje filozofske, sociološke in »alternativne« misli, s posebnim poudarkom na temeljnih problemih današnjega postmetafizičnega časa in dehumaniziranega človeka v njem. Poleg tega se zbirka posveča tudi sodobni esejistiki kot tisti literarni zvrsti, ki zaradi svoje hibridnosti omogoča različnim avtorjem osvetliti različne problematike na zelo različne, individualne načine in ki je zato danes vse bolj brana. Urednica Petra Vidali.

VEDUTE

Zbirka sodobne slovenske poezije.
Urednik Milan Vincetič.


MLADEŽ - zbirka za otroke

IZ ANTIČNEGA SVETA

POSEBNE IZDAJE

V posebne izdaje so uvrščene knjige, ki bi jih težko uvrstili v katerokoli določeno zbirko Založbe Litera, kar pa nikakor ne pomeni, da zaostajajo po kvaliteti, inovativnosti ali kateri drugi lastnosti. Izloča jih predvsem zvrstna opredelitevt (dramatika, avtobiografija, prevodna poezija,...).

ZBRANA DELA SLOVENSKIH PESNIKOV IN PISATELJEV
Izhaja več kot 60 let!

Najpomembnejša in najstarejša zbirka slovenske estetske književnosti. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev je po 55 letih izhajanja z letom 2002 prevzela v svoj program Založba Litera. Zbirka predstavlja največji založniški in znanstvenoraziskovalni projekt naše literarne vede po drugi svetovni vojni; v njej je doslej izšlo več kot 228 knjig različnih avtorjev. V to zbirko sodijo literarni ustvarjalci vseh umetniških smeri in vseh pogledov na svet. Poglavitno merilo za uvrstitev v zbirko, v slovenski literarni panteon, ostaja še naprej estetska izrazitost in pomembnost avtorja. V tem smislu je ta zbirka zasnovana kot elitna zbirka umetniško-estetskega pluralizma naše književnosti, v prepričanju, da je beseda »umetnost« nepogrešljiv del naše kulture in trajna sestavina narodne istovetnosti. Zbirka je tudi po mnenju Ministrstva za kulturo RS v nacionalnem interesu. Od leta 2009 ne izhaja več pri Založbi Litera, ampak pod okriljem SAZU.

STAREJŠE IZDAJE

V to zbirko smo uvrstili predvsem knjige, ki jih ne uvrščamo v nobeno od ostalih zbirk in imajo letnico izida 2004 ali manj. Včasih so izhajale v zbirkah Litera, Mariborenzija ali pa čisto izven zbirk, zato nikakor ne gre za manj kvalitetno literaturo, ampak predvsem za začetne izdaje založbe.

SOZALOŽNIŠKI PROJEKTI

JUPITER - lahkotnejše branje

MARIBOR


  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane