Brezplačna dostava za vsa naročila

MED ANTIKO IN AVANTGARDO

Avtor: Prof. dr. Janez VREČKO

Zbirka:POSEBNE IZDAJE

Razprave, zbrane v tej knjigi, je avtor objavljal od leta 1979 do danes. Dotikajo se širokega razpona tem: od vprašanj moderne umetnosti, estetike in deestetizacije sveta, palimpsestne skušnje postmodernizma, konstruktivizma in konstruktivnosti pri Kosovelu, celostne umetnine kot nostalgije do tragičnega v epu, problema romana v literarnem razvoju, Epidovih in Sofoklejevih tragedij, Goethejevega in Aristotelovega pojmovanja mimezisa, Črtomirove mistike in vloge Bogomile v Krstu pri Savici itn. Dosedanje delo Janeza Vrečka dokazuje in zagotavlja, da bo tudi njegova knjiga dobrodošla v slovenskem prostoru, zlasti se bodo lahko z njo okoristili študentje in poznavalci, saj jim omogoča na enem mestu vpogled v probleme, s katerimi se na svojem strokovnem področju sooča Janez Vrečko. Knjiga je v manj kot letu dni po izidu doživela svoj prvi ponatis.

Sorodne knjige


Book Image

HANS GERSTNER(1851-1939) ŽIVLJENJE ZA GLASBO

Book Image

TEORIJA PRIPOVEDI

Book Image

UGANKE MARKA POLA

Book Image

KAKO JE ZGOREL PRESVETLI TROMBETASHIZH