Brezplačna dostava za vsa naročila

JEZIKOVNA KULTURA V TEORIJI IN (ŠOLSKI) PRAKSI

Avtor: Melita Zemljak Jontes

Zbirka:POSEBNE IZDAJE

Monografija Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi doc. dr. Melite Zemljak Jontes združuje pogled na jezikovnokulturni vidik glede na njegove formalne in neformalne nosilce, hkrati pa na podlagi lastnih ali že opravljenih raziskav konkretizira stanje o jezikovnokulturnem zavedanju mladih pri rabi knjižnega jezika in narečja na različnih stopnjah izobraževanja in v različnih sporazumevalnih okoliščinah ter odkriva vlogo obeh zvrsti pri oblikovanju osebne in nacionalne identitete.Posebna dragocenost monografije so zbirni pregled vseh ustanov in njihove vloge pri dvigu jezikovne kulture in na enem mestu zbrana temeljna terminologija ter izčrpna literatura. Tako zasnovana monografija predstavlja uporabnikom, tj. študentom in vsem, ki se poklicno ukvarjajo z jezikom, dobro izhodišče tako za orientacijo o jezikovnokulturnih vprašanjih kot za samostojno raziskovanje njenih posameznih segmentov.

Sorodne knjige


Book Image

EMERIK BERAN (1868 – 1940), SAMOTNI SVETOVLJAN

Book Image

Za nacionalni interes

Book Image

VETER, UJET V DUŠI

Book Image

PROBLEM POVEČEVANJA ČLOVEŠKE ENERGIJE