Brezplačna dostava za vsa naročila

TEORIJA PRIPOVEDI

Avtor: Alojzija Zupan Sosič

Zbirka:POSEBNE IZDAJE

Znanstvena monografija Teorija pripovedi Alojzije Zupan Sosič je temeljno delo s področja literarne vede, kakršno smo na Slovenskem do zdaj pogrešali, saj združuje tako pregled glavnih konceptov, ki so v rabi pri analizi in interpretaciji pripovedi, kot tudi prikaz metodoloških usmeritev, v okviru katerih so se ti koncepti razvili. Avtoricaje svoje delo zasnovala kot sintezo dolgoletnega proučevanja klasične in postklasičnenaratologije, pri čemer je upoštevala ključna in najnovejša spoznanja tujih teoretikov,preverjala njihovo prisotnost v slovenski literarni vedi, jih v številnih primerih predstavilakot prva in jih dograjevala z lastnim kritičnim premislekom, ki ga je povezala spresojo o aplikativnosti in uporabnosti nekaterih kategorij. Posamezna poglavja so v ta namen dopolnjena z zglednimi primeri analiz romanesknih odlomkov. Knjiga je bila nominirana za priznanje Antona Ocvirka za najboljšo komparativistično monografijo 2018.

Sorodne knjige


Book Image

STVARJENJE ČLOVEKA

Book Image

PREPOZNAVA IN DRUGE ZGODBE

Book Image

SKOZ ZVOČNI ZID

Book Image

Angel pozabe - ponatis