Brezplačna dostava za vsa naročila

PROBLEM POVEČEVANJA ČLOVEŠKE ENERGIJE

Avtor: Nikola Tesla

Zbirka:POSEBNE IZDAJE

Problem povečevanja človeške energije, ki ga prvič predstavljamo v slovenskem prevodu, je Nikola Tesla objavil leta 1900 v junijski številki Century Magazine in velja za osrednji spis v njegovem opusu. V tej poljudni znanstveno-filozofski razpravi je na podlagi spoznanj, pridobljenih na eksperimentalni postaji, ki jo je med 1899 in 1900 zgradil v Colorado Springsu, podal razloge za raziskave, ki so ga pripeljale do razvoja brezžičnega sistema prenosa električne energije, kasneje utelešenega v prototipu postaje Wardenclyffe na Long Islandu v New Yorku. Ob predstavitvi svoje družbene teorije, teorije vojne in filozofije družbenotransformativnih tehnologij, je raziskal tudi možnosti izdelave »samogibnega toplotnega motorja«, ki bi vso pogonsko moč črpal neposredno iz okolja, ter predstavil izum prvega »teleavtomata«, daljinsko upravljane ladjice in s tem postavil temelje sodobni radiotehniki, daljinskemu upravljanju in eksperimentalni robotiki. Teslove raziskave so danes izjemno relevantne, saj je že tedaj prepoznal izkoriščanje fosilnih goriv kot problem eksponentne rasti v razmerju do neobnovljih virov in intenzivno razvijal samozadostne, trajnostne sisteme pridobivanja in distribucije energije, ki ne bi temeljili na »potrati in porabi kateregakoli materiala« ali na brutalni prevladi bogatih nad revnimi. Ob pomanjkanju Teslovih izvirnih spisov v slovenskem jeziku ta znanstvena monografija uteleša pomemben doprinos k predstavitvi Teslovega dela v slovenskem prostoru. Namenjena je tako strokovnemu kot širšemu bralstvu, ki je željno seznanjenja s Teslovimi temeljnimi idejami in eksperimenti, ki so gnale izjemna odkritja njegovega izumiteljskega dela. Sestavljena je prav tako z željo po spodbuditvi in morebitnem nadaljevanju Teslovih (še vedno kontroverznih) izumov in raziskav, ki v zadnjih desetletjih pridobivajo na vedno večjem zagonu, ter z željo po kritični analizi njegovih še danes slabše razumljenih ali neraztolmačenih dosežkov, izumov in hipotez. Izčrpna spremna študija Teslova hybris in zakoni narave, s pomočjo odlomkov Teslovega preostalega obsežnega (prav tako v slovenščino neprevedenega opusa) in s komentarji ter napotki na najrelevantnejše raziskovalce na tem področju, predstavlja zgodovinsko in idejno ozadje Teslove fizike in filozofije (vključno s poskusom tolmačenja Teslovih temeljnih konceptov »okoljskega/naravnega medija« ali dinamičnega etra in njegove »dinamične teorije gravitacije«) in izuma »samogibnega toplotnega motorja«. Nudi pa tudi kritično analizo in kronološki pregled razvoja Teslovega globalnega sistema distribucije brezžične energije (vključno s soočenjem interpretativnih strategij vidnejših sodobnih teslologov glede njenega delovanja) ter osvetli ekonomsko in politično ozadje tega Teslovega največjega in neudejanjenega izuma, predstavljenega v razpravi kot rešitev problema povečevanja človeške energije. Knjiga je opremljena tudi s prilogo obsežnega izbora Teslovih originalnih obravnavanih in citiranih patentov.

Sorodne knjige


Book Image

ZA ISTO MIZO

Book Image

SPREHODI PO SLOVENSKI POEZIJI

Book Image

LEP DAN ZA UMRET

Book Image

KLOPOTEC